BESTYRELSEN

Bestyrelsesmedlemmer:

Bestyrelsen har den 12. oktober 2022 konstitueret sig således, efter Gerda Dinesen har valgt at udtræde.

Formand: Henrik Uhre-Prahl -  hsup@live.dk

Næstformand: Steen Larsen - stelar@post4.tele.dk

Kasserer: Ditte Schwartzbach - ditteschwartzbach@gmail.com

Sekretær: Peter Breinholt - peterogulla2@gmail.com

Bestyrelsesmedlem: Lone Christiansen - hclc@ka-net.dk

 

Suppleant:

Lars Richter - larsrichard@hotmail.com

 

 

Revisorer:

Irene Wiborg

Hans Andersen

 

Revisorsuppleant:

Tommy Dinesen